essays - the library of the future

 
" Elk boek heeft meer dan recht op zijn bestaan. [...] Een cultuur is dan pas volledig wanneer zij uitentreuren beschikbaar is. Eén mens kan haar niet omvatten. Daarom is de bibliotheek uitgevonden. "
 
Boudewijn Büch

De bibliotheek is vanaf het moment dat monniken hun collectie banden achter hun kloostermuren bijeenbrachten, geëvolueerd tot het instituut dat het nu is: een verzamelplaats van onze cultuur. Dat evolutieproces gaat onverminderd en in een steeds sneller tempo door, al is het niet zonder slag of stoot: de bibliotheek lijkt zich al enige jaren in een identiteitscrisis te bevinden. Is zij door internet en Google overbodig geworden? Hoewel de bibliotheek deze crisis te boven zal komen, zal zij door een scala van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen een drastisch andere gedaante aannemen.
De verhouding tussen boeken en digitale informatiebronnen zal radicaal opschuiven richting digitaal. In de bibliotheek vind je straks meer werkplekken om die digitale informatiebronnen te raadplegen. De boekenverzameling blijft in beperkte mate bestaan, maar dan wel in een andere ‘setting’; zij kan door de techniek ook beter ontsloten worden. De bibliotheek als plek waar je snel een boek opzoekt, vindt en mee naar huis neemt, zal echter verdwijnen. Dit kan immers ook thuis vanachter de eigen pc.
Het sneller en beter ontsluiten van betrouwbare kennis wordt een voorname taak van de bibliotheek van morgen. Zij dient hier continu op in te spelen om als instelling te blijven bestaan. Zo biedt zij betrouwbare up-to-date zoekfuncties en speciale licenties voor exclusieve digitale documenten aan; ook attendeert zij gebruikers steeds sneller op nieuwe informatie.
Internet zal, indien het dat nog niet is, een steeds wezenlijker onderdeel zijn binnen de informatieverstrekking van onze maatschappij. Door de enorme data-explosie vragen gebruikers echter om betrouwbare informatie en ook nog in beperkte mate naar informatie die (nog) niet gedigitaliseerd is. De (wetenschappelijke) bibliotheek kan daarmee in een aangepaste vorm de meest voorname verzamelplaats van exclusieve en betrouwbare informatie blijven.
Deze nieuwe instantie zal een plek zijn waar je enige tijd kunt verblijven om de juiste, zo niet de beste informatie te vinden die er is. Het gebouw dat deze instantie huisvest biedt daarom de mogelijkheid om hier te ‘verblijven’. Aangezien je hier voor langere tijd kan verpozen, kun je er ook eten en drinken. Je kunt er bovendien met een boek of laptop in de aangrenzende tuin zitten. Verder kun je er vrienden uitnodigen. Ja, het is zelfs mogelijk er een privé-cel te huren, waarin je enkele dagen kunt overnachten. Anders gezegd, je gaat hier als het ware in retraite.
Het klinkt paradoxaal, maar de bibliotheek van morgen heeft veel weg van de bibliotheek zoals zij eeuwen geleden in het leven werd geroepen: als een klooster met zijn librije, als een plek van geestelijke verrijking. In deze ‘bibliotheek’ aanbidt men echter geen god, men aanbidt er kennis. De bibliotheek van morgen zal een huis van kennis zijn.

" De beste bibliotheek, zoals ik mij die voorstel, is een boekenkast waarin ik kan wonen. "
 
Boudewijn Büch

 

 

- this essay has been published in the magazine: Informatie Professional, vakblad voor informatiewerkers, year 8, nmr 12, Publisher: Otto Cramwinckel, Amsterdam - isbn: 1385-5328 - 2004

- this essay has been presented at the 'het gebouw als denkbeeld’, congres Library, Delft (NL) 2004

- see also the architectural project: university library TU/e, Eindhoven

 

All material on this site is copyrighted. Unless otherwise stated, please cite Daan Koch as the author and www.daankoch.com as the publisher. copyright © daan koch 2012