essays - archi-tectonic honesty

 
"Het cruciale belang van topografie en licht ten spijt, berust het primaire principe van architecturale autonomie op het tektonische en niet zozeer op het scenografische. (...) Aan de andere kant moet het tektonische niet worden verward met het zuiver technische, want het is meer dan een openbaring van de stereotomie of een weergave van het skelet. (…) ‘Het idee van dragen dat zichtbaar wordt gemaakt in de entasis van de Griekse zuilen werd de toetssteen voor dit concept van Tektonik."
 
Kenneth Frampton

 

In this thesis I investigate the meaning of the word tectonic. The main answers that I find are given by Kenneth Frampton in his book: Studies in Tectonic Culture. With this new approach for looking at architecture and our built surroundings I investigate the work of Peter Zumthor and Dom Hans van der Laan. Also the theoretical work of Gottfried Semper, Eugène Viollet-Le-Duc and Adolf Loos are discussed shortly.

 

 

All material on this site is copyrighted. Unless otherwise stated, please cite Daan Koch as the author and www.daankoch.com as the publisher. copyright © daan koch 2012